TBM

Regulaminy

REGULAMIN „Crunlight 1+1”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Crunlight 1+1”.
2. Organizatorem akcji jest firma TBM z o.o. z siedzibą w Kunowie, ul. Kolejowa 7a, NIP: 6612372405 , REGON: 363436236: zwany dalej „Organizatorem”.
3. Akcją Promocyjną objęte są wybrane sklepy.
4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się z dniem ustalonym z Kierownikiem sklepu i trwa do wyczerpania gratisów.
5. Korzystając z Akcji Promocyjnej, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

II ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Promocja obejmuje Crunlight Multigrain 70g o smaku fromage, słodkiej papryki, pomidora z bazylią oraz jalapeno.
2. Gratisem jest Crunlight Słomka ptysiowa 80g (z cukrem albo o smaku szarlotki).
3. Zgodnie z zasadami promocji warunkiem otrzymania gratisu jest dokonanie zakupu 1 produktu objętego promocją.
4. Można kupić wielokrotność paczek objętych promocją.
5. Przy zakupie produkt gratisowy (lub produkty gratisowe) wydany będzie przy kasie.
6. Można wybrać produkt gratisowy spośród 2 smaków (Słomka ptysiowa z cukrem lub o smaku szarlotki) jeżli taki wybór jest możliwy w sklepie.
7. Promocja trwa do wyczerpania zapasu gratisów w sklepie.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
2. W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji Promocyjnej zostaną powołane osoby upoważnione do regulacji praw i zasad akcji, np. przedstawiciele firmy TBM z o.o.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.