Projekty UE

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników na stanowiskach operator linii produkcyjnej, pracownik produkcji – pakowacz oraz magazynier.”

Wartość projektu brutto wynosi 417 479,06 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 288 407,12 PLN

Okres realizacji 19.05 – 19.09.2023 r.

 


 

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. przekąsek o obniżonej zawartości tłuszczu”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Podziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TBM poprzez

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych produktów – prażynek ziemniaczanych oraz zbożowych o obniżonej zawartości tłuszczu.

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, wnioskodawca będzie mógł poszerzyć swoją ofertę produktową o rozwiązanie innowacyjne w skali Europy, co umożliwi mu umocnienie pozycji w branży spożywczej zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii, wnioskodawca umocni pozycję na rynku słonych przekąsek, stając się atrakcyjnym partnerem dla wielu innych przedsiębiorstw. Działanie to wzmocni również rozpoznawalność marek.

Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wartość projektu ogółem: 9 404 091,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 401 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 3 330 765,00 PLN

 


 

TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach,
 • rozwój sieci kontaktów,
 • poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów i zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 2. Udział w misjach zagranicznych.
 3. Przygotowanie obcojęzycznych materiałów promocyjnych

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01/01/2021 do 30/06/2022

Wartość projektu ogółem: 277 120,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 277 120,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 166 272.00 PLN

TBM Sp. z o.o. implements a project entitled „Promotion of product brands of TBM Sp. z o.o. and Brands of the Polish Economy on foreign markets „co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under sub-measure 3.3.3” Support for SMEs in the promotion of product brands – Go to Brand „of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020.

The aim of the project is to increase the competitiveness of TBM Sp. z o. o. through internationalization of economic activity.

The specific goals are:

 • development of export activity on selected target markets,
 • development of a network of contacts,
 • building the company’s recognition on the international market and expansion of the base of foreign contractors.

The goals will be achieved through the implementation of the following activities:

 1. Participation in foreign fairs and exhibitions as an exhibitor.
 2. Participation in foreign missions.
 3. Preparation of foreign-language promotional materials.

Planned effects of the project:

 • increase in revenues from the sale of products for export,
 • signing new foreign contracts,
 • increase in the company’s recognition on foreign markets.

Project implementation period from 01/01/2021 to 30/06/2022

Total project value: 277 120,00 PLN

Value of eligible expenses: 277 120,00 PLN

Co-financing of the project from the European Union: 166 272.00 PLN

 


 

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnymi”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Podziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej (1 szt.) oraz procesowej (1 szt.) możliwych do osiągnięcia, dzięki zakupowi środków trwałych tj. maszyn i urządzeń .

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, firma TBM Sp. z o.o. będzie mogła poszerzyć swoją ofertę produktową o rozwiązanie innowacyjne w skali Europy, co umożliwi jej umocnienie pozycji w branży spożywczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 30.06.2020.

Wartość projektu ogółem: 6 737 817,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 477 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 2 465 055,00 PLN


 

TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja marki produktowej TBM.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 • Udział w misjach zagranicznych.
 • Przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej.
 • Przygotowanie obcojęzycznych materiałów promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01.05.2019 do 31.12.2020

Wartość projektu ogółem: 117 200,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 117 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 70 320,00 PLN

 


 

09.07.2017

Rozstrzygnięcie – analizator w bliskiej podczerwieni (NIR)

Dotyczące dostawy aparatury do kontroli jakości – analizatora w bliskiej podczerwieni (NIR) na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji”

Roztrzygniecie_WNiP – PDF

 


 

09.03.2017

Rozstrzygnięcie – systemy informatyczne

Dotyczące dostawy 2 systemów informatycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji”.

Roztrzygniecie_WNiP – PDF

 


 

03.03.2017

Zapytanie ofertowe – na dostawę aparatury do kontroli jakości

 


 

24.02.2017

Zapytanie ofertowe – systemy informatyczne

 


 

20.02.2017

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej (1 szt.), procesowej (1 szt.) oraz organizacyjnej (2 szt.) możliwych do osiągnięcia, dzięki poniesieniu następujących wydatków inwestycyjnych:

 • Zakup linii do produkcji nadziewanych pałek kukurydzianych (1 szt.)
 • Zakup aparatury do kontroli jakości (1 szt.)
 • Zakup systemu dozująco pakującego (1 szt.)
 • Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu wspomagającego sprzedaż oraz komunikację między klientami (1 szt.)
 • Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu wspomagającego komunikację i zarządzanie zadaniami pracowników (1 szt.)

Planowane efekty projektu:

 • utworzenie 3 nowych miejsc pracy;
 • wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych;
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Okres realizacji projektu od 2016-07-01 do 2017-12-31

Wartość projektu ogółem: 1 007 616,62 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 819 200,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 655 360,40 PLN

 


 

12.08.2016

Rozstrzygnięcie – linia produkcyjna

Dotyczące dostawy linii do produkcji nadziewanych chrupek kukurydzianych na potrzeby realizacji projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji”

Linia produkcyjna – PDF

 


 

01.08.2016

Zapytanie Ofertowe – linia produkcyjna

Dotyczące dostawy linii do produkcji nadziewanych chrupek kukurydzianych na potrzeby realizacji projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji”

Współpracujemy z
Rewe
Żabka
Auchan
Carrefour
Edeka
Eurocash
Kaufland
Leclerc
Lidl
Makro
Polo market
Rossmann
Selgros
Specjał
Stokrotka