TBM

Projekty UE

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnymi”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Podziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej gamy produktów spożywczych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej (1 szt.) oraz procesowej (1 szt.) możliwych do osiągnięcia, dzięki zakupowi środków trwałych tj. maszyn i urządzeń .

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, firma TBM Sp. z o.o. będzie mogła poszerzyć swoją ofertę produktową o rozwiązanie innowacyjne w skali Europy, co umożliwi jej umocnienie pozycji w branży spożywczej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 30.06.2020.

Wartość projektu ogółem: 6 737 817,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 477 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 2 465 055,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

 

TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja marki produktowej TBM.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 2. Udział w misjach zagranicznych.
 3. Przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej.
 4. Przygotowanie obcojęzycznych materiałów promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01.05.2019 do 31.12.2020

Wartość projektu ogółem: 117 200,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 117 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 70 320,00 PLN

____________________________________________________________________________________________________

20 MAR 2017

Rozstrzygnięcie – analizator w bliskiej podczerwieni (NIR)

Dotyczące dostawy aparatury do kontroli jakości – analizatora w bliskiej podczerwieni (NIR) na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji ”

Rozstrzygniecie_analizator – PDF

Wpis dodano: 20.03.2017

____________________________________________________________________________________________________

09 MAR 2017

Rozstrzygnięcie – systemy informatyczne

Dotyczące dostawy 2 systemów informatycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji ”.

Roztrzygniecie_WNiP – PDF


Wpis dodano: 09.03.2017

____________________________________________________________________________________________________

03 MAR 2017

Zapytanie ofertowe – na dostawę aparatury do kontroli jakości


Wpis dodano: 03.03.2017

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Zapytanie ofertowe – systemy informatyczne

Wpis dodano: 24.02.2017

 

_________________________________________________________________

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:


„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej (1 szt.), procesowej (1 szt.) oraz organizacyjnej (2 szt.) możliwych do osiągnięcia, dzięki poniesieniu następujących wydatków inwestycyjnych:
– Zakup linii do produkcji nadziewanych pałek kukurydzianych (1 szt.)
– Zakup aparatury do kontroli jakości (1 szt.)
– Zakup systemu dozująco pakującego (1 szt.)
– Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu wspomagającego sprzedaż oraz komunikację między klientami (1 szt.)
– Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu wspomagającego komunikację i zarządzanie zadaniami pracowników (1 szt.)

Planowane efekty projektu:
– utworzenie 3 nowych miejsc pracy;
– wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych;
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Okres realizacji projektu od 2016-07-01 do 2017-12-31

Wartość projektu ogółem: 1 007 616,62 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 819 200,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 655 360,40 PLN

Wpis dodano: 20.02.2017

 

_____________________________

Rozstrzygnięcie – linia produkcyjna

Dotyczące dostawy linii do produkcji nadziewanych chrupek kukurydzianych na potrzeby realizacji projektu
„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji”

linia produkcyjna – PDF
Wpis dodano: 01.08.2016

_____________________________

Zapytanie Ofertowe – linia produkcyjna

Dotyczące dostawy linii do produkcji nadziewanych chrupek kukurydzianych na potrzeby realizacji projektu
„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji”

Wpis dodano: 01.08.2016

____________________________________________________________________________________________________