Działanie 3.3 „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych

TBM dotacje UE

Firma TBM Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
- rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
- rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
- zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
- promocja marki produktowej TBM.


Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
1. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
2. Udział w misjach zagranicznych.
3. Przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej.
4. Przygotowanie obcojęzycznych materiałów promocyjnych.


Planowane efekty projektu:
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
- podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
- wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.


Okres realizacji projektu od 01.05.2019 do 31.12.2020
Wartość projektu ogółem: 117 200,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 117 200,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 70 320,00 PLN


Wpis dodano: 15.10.2019

TBM Sp. z o.o.

27-415 Kunów, ul. Kolejowa 7A
Biuro czynne pon.-pt. 8-16
Telefon: (41) 265 42 72
Fax: (41) 265 34 25
Email: kontakt@tbm.info.pl