TBM Sp. z o.o. powstała w 1992 roku, jako TBM Firma Spożywcza, zaczynając działalność od produkcji prażynek ziemniaczanych. W kolejnych latach, firma rozwijała się dynamicznie i aktywnie współuczestniczyła w tworzeniu obecnego układu rynku. Aktualnie spółka zajmuje się produkcją wielu rodzajów przekąsek. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny gdzie są wytwarzane produkty dedykowane do różnych grup docelowych pod rozpoznawalnymi markami. Z największą starannością dbamy o naszych klientów, poprawiając i udoskonalając produkty oraz zapewniając im wysoką jakość, co jest poparte najwyższymi ocenami audytów systemów bezpieczeństwa żywności.

Misja TBM Wartości